top of page

聖誕節前忙碌的門診中 收到一位二次鼻整形患者親手做的卡片...                                   2016/12/23

"謝謝醫生解決了我這半年多來的苦惱    
雖然最終的情況還是把植入物取出了    
但術後的結果很滿意    
這當中向你學會了許多    
在醫學的角度中    還是要站在病人的立場去解決問題
 讓我能很放心的去做其他事    
不必擔擾    
未來我成為護理師    
也要讓病人信任我的專業    
希望之後有機會    
能成為醫生你開刀時旁的護理師 !!
祝 聖誕快樂       事業順利       心想事成
 
By oo 2016, 12, 9 "
值此歲末時節  
對我而言   這才是真正的佳音  
就像國內的耳鳴大師 賴仁淙主任  
在他的文章中提到的  
" 其實病人 才是醫生真正的天使 也是唯一的救贖......    
我只是盡力完成我該做的工作 記住年輕時我曾許下的誓言 "
bottom of page